دوست پسر چیست؟

موجودی است بسیار جانور ! و جانورتر از وی ، خود وی می باشد...
معمولاً یا موتور دارد یا ماشین ...
که اگر ماشین دار باشد ماشین ، مال بابایش می باشد ! این را خودش نمی گوید ، بلکه خودمان می دانیم...
این جاندار به جان مامانش دوست دخترش را فقط برای خود خودش می خواهد نه برای چیزهای دیگر .
برای جلب توجه این نوع از موجودات زنده ، فقط کافی است صورت خود را مانند دفتر نقاشی کنید ، چون این رده
از جانداران مغزشان در جمجمه شان نیست !بلکه در کاسه چشمشان است و شما هر چه میخواهید
باشید فقط خوشگل باشید تا چشمشان از حدقه در بیاید و بیفتد جلوی پایشان !
این رده از جانداران تبحر خاص و بی نظیری در خالی بندی دارند که : آره من دیروز شیش تا بچه ی کوچیک رو از توی یه آپارتمان آتیش گرفته نجات دادم و به همین خاطر دستم سوخت (بابا مرد عنکبوتی !)
نگو طرف دیروز داشته با اون یکی دوست دخترش کباب می خورده دستش چسبیده به سیخ کباب و سوخته
و یه نابینا رو هم تو اتوبان هل دادم اون ور تا ماشین نزنه بهش و ماشین زد به خودم نزدیک بود به خاطر این فداکاری ضربه مغزی بشم (نگو یارو موتورش تو دنده بوده ، گاز داده با کله خورده زمین)
اکثرا این موجودات درتنهای وحشی میشوند(حواستون جمع باشه)...
همیشه پشت خطشان میافتیم ولی میگویند باابجی حرف میزدم(خیلی خالی بندن)...
وقتی خطشان مشغول نیست مطمئن باشید خط های دیگری دارند(بابا پولدار)...
این موجودات بوی از وفا وعشق نبردن وفقط لاف میزنند(همشون همینن)...
هروز بایک دختر دور میخورند(باید ادبشون کرد)...
درنامردی وناروزدن لنگه ندارند عقل به کله نداشته واز روی نادانی تصمیم میگیرند

چون این روزا علیه دخترا زیاد مطلب میزارین اینم برا پسرا

/ 0 نظر / 15 بازدید